Zelená střecha

Kategorie: 0
Zelená - nebo také vegetační, ozeleněná nebo zatravněná - střecha se pomalu ale jistě stává hitem současnosti. Zcela oprávněně, protože poskytuje člověku to, co mu čím dál více chybí: Pohled do kvetoucí zeleně a oázu pohody, kousek přírody tam, kde dříve bývaly jen šedivé a nevzhledné plochy, v létě sálající vedrem.

 

Montáž hydroizolační fólie pod zelené střechy DŮM SNŮ ŽELIVEC

Důležitou součástí souvrství ozeleněné střechy je hydroizolační vrstva, která musí splňovat důležité podmínky pro funkčnost a spolehlivost tohoto typu střechy.

Druh hydroizolační fólie  Rhepanol ® hg ,který byl vybrán pro hydroizolaci střech Domu snů splňuje nejlépe z široké nabídky hydroizolačních fólií určených pro izolaci zelených střech požadavek na ekologii a vhodně doplňuje profil celé stavby. Rhepanol ® hg je výrobek na bázi nenasycených uhlovodíků bez příměsí chloridů, změkčovadel a těžkých kovů, tedy naprosto ekologický výrobek. Rhepanol ® hg  je výrobkem renomované německé firmy Flachdach Technologie Mannheim a je  nejstarší umělohmotnou hydroizolační fólií  v Evropě.

Základní charakteristiku s Rhepanol ® hg shrnuje několik bodů:

 • Vyroben na bázi polyizobutylénu (PIB).
 • Odolný proti prorůstání kořenů podle atestu FLL.
 • Svařitelný horkovzdušně- vysoká spolehlivost spojů.
 • Rozměrově stabilní prostřednictvím vloženého skelného rouna.
 • Ideální pro nové stavby a perfektní pro sanaci střech, protože je odolný živicím.
 • Šířka pásů 2,05 m- minimalizace spojů pod souvrstvím.
 • Šedá barva- příznivá v pohledových partiích střechy (atiky, napojení na fasádu).

 Hlavní argumenty pro použití Rhepanolu ® hg shrnují tyto body:

 • Možnost volné pokládky s ozeleněním jako přitížením.
 • Výjimečný ekoprofil
  1. bez změkčovadel
  1. bez halogenů jako přísad k ochraně proti požáru
  1. bez těžkých kovů
 • Vysoce odolný proti perforacím.
 • Teplotně flexibilní až do -60 °C.
 • Odolný proti krupobití podle SIA 28O.
 • Dlouhodobě odolný proti UV záření a stárnutí.
 • Neutrální k tepelným izolacím a odolný k polystyrénu.
 • Není nebezpečí požáru při použití otevřeného plamene při svařování.
 • Kompatibilní s Rhepanolem fk a s okrajovým těsněním.
 • Mimořádná odolnost proti mikroorganizmům.
 • Komplexnost systému- poplastované plechy, tvarovky, manžety, kačírkové lišty,vpusti.

 

Zpracoval: Ing.Jaroslav Verner - FDT(CZ)s.r.o.Praha
 Zelené střechy OPTIGREEN pro Dům snů TV Nova

Materiál, systémové řešení

Jednoduché vegetační souvrství úsporného typu se suchomilnou nenáročnou vegetací, tzv. Úsporná zelená střecha.

Jednotlivé komponenty tvoří společně ucelený systém, který na jedné straně zaručuje vhodné podmínky pro růst požadovaných rostlinných druhů a na druhé straně není náchylný k zaplevelení a nároky na údržbu jsou minimální.

Souvrství se pokládá na kořenovzdornou hydroizolaci, která musí mít příslušný atest o neprorůstavosti. V případě „Úsporné zelené střechy" je vegetační souvrství tvořeno těmito vrstvami:

 • ochrannou a vododržnou textilíí Optigreen RMS 300
 • nopovou drenážní fólií Optigreen FKD25
 • extenzívním hrubozrnným substrátem typu Optigreen „M"
 • vegetací

Výhody a vlastnosti materiálu, montáž

Ochranná a vododržná textilíe Optigreen RMS 300 chrání izolaci před poškozením v době montáže a současně udržuje určitou vlhkost, tedy zásobu vody pro rostliny. Dodává se v rolích (2,40 x 50m) a pokládá se na celou plochu střechy s přesahem jednotlivých pásů o 10cm, na okrajích střechy se vyvede na atiky minimálně do výšky substrátu.

Nopová drenážní fólie Optigreen FKD25 slouží jednak jako zásobárna vody pro rostliny, jednak umožňuje rychlý odtok přebytečné vody ze střešní plochy. V případě úsporné zelené střechy se jednotlivé kusy (2 x 1m) pokládají s přesahem o 1-2 řady nopů, aby se substrát nedostal pod fólii, potisk „FKD" musí být na horní straně.

Extenzívní substrát Optigreen „M" slouží jako vegetační vrstva a díky hrubozrnné struktuře a minimálnímu podílu jemných frakcí má současně i drenážní funkci. Je tvořený směsí minerálních porézních materiálů s vysokou nasákavostí, velkou propustností a minimálním podílem organických součástí. Složením vyhovuje nenáročným suchomilným rostlinám skalničkového typu. Na stavbu bude dodán formou velkoobjemových BigBagů (o objemu ca. 2m3), které je třeba jeřábem dopravit na střechu a substrát rozhrnout do vrstvy cca 10cm.

Vegetace je tvořena různými druhy rozchodníků, suchomilných trav a bylin jako např. mateřídouška, hvozdík, jestřábník, pryšec, kostřava apod. Směs trav a bylin se vysévá. Rozchodníky se dodávají ve formě řízků, tj. živých částí rostlin, které se rozhodí na provlhčený substrát a mírně se zapraví do půdy.

Okolo okrajů střech a okolo dřevěné terasy bude z protipožárních důvodů proveden kačírkový (štěrkový) pás o šířce 50cm (kačírek dodá stavba, není součástí dodávky Optigreen). Kačírkový pás bude od okolního substrátu oddělen pruhem geotextilie.

Na ploché střeše v místě dřevěné terasy bude pod rošt položena kluzná fólie z PE a plocha roštu bude ohraničena hliníkovým perforovaným L-profilem Optigreen ZP 100, který umožňuje oddrenážování plochy a současně brání pronikání substrátu, resp. štěrku z obvodového kačírkového pásu pod rošt. Ke spojování jednotlivých kusů L-profilu slouží dodané spojovací prvky.

Možná úskalí, doporučení

Vítr:  Může značně zkomplikovat pokládání textilií a nopových drenážních fólií. Při pokládce textilie kropit vodou, nopovou fólii rovněž maximálně zaplnit vodou - zatíží se a při větru neuletí.

Substrát: Pokud možno odsypávat na plochu ze zvednutého BigBagu postupně od nejvzdálenějšího konce plochy, rozhrnovat a průběžně měřit výšku. Zabrání se tak dodatečným zbytečným přesunům hmot. Dbát na to, aby substrát nevnikl pod nopovou fólii a do kačírkových pásů.

Střešní substrát nelze nahradit jiným materiálem, např. ornicí nebo jinou zeminou, jak se bohužel někdy stává v domnění, že tak lze ušetřit. Opak je pravdou, protože tyto materiály jsou ve většině případů příliš sléhavé, lepivé a málo propustné. Vytvoří zhutněnou vrstvu, která nepropouští vodu do spodní drenážní vrstvy, dochází tak k povrchovému odtoku, splavování materiálu a k erozi. Díky malé propustnosti a velké soudržnosti mají tyto materiály také nedostatečnou vodní kapacitu a rostliny v létě trpí suchem. Po zimním období naopak vytvoří promáčenou a rozblácenou plochu, na které vegetace vyhyne a výsledkem je holá hlína se zbytky těch nejodolnějších plevelů.

Rostlinný materiál: Směs osiva vysévat od nejvzdálenějšího konce, současně rozhazovat řízky a mírně zapravit a přitlačit do půdy, nejlépe ježkovým válcem. Před výsevem musí být substrát v celé výšce řádně provlhčený. Řízky rozchodníků jsou části živých rostlin, nelze je skladovat, ihned po dodávce musí být rozhozeny na plochu. Dodávají se expresní poštou k dohodnutému termínu realizace. Dobře odhadnout množství osiva a celkovou plochu aby bylo pokrytí vegetací rovnoměrné. Správné množství osiva je 1,2g/m2 (tj. asi 1200 semen), u řízků činí doporučené množství 50g/m2.

Bezpečnost při práci: Při práci ve výškách, především v blízkosti okraje střechy je nutné používat předepsané ochranné a jisticí prostředky a pomůcky.

Zpracovala: Ing. Jitka Dostalová, regionální zástupce firmy Optigreen


Související články:

Zelená střecha - krása i přínos 


28.10.2009

Doporučené odkazy

RADION - Mgr. Stanislav Paleček
Firma RADION - Mgr.Stanislav Paleček se zabývá diagnostikou staveb od radonového průzkumu po ...
SMOLA Josef ING. ARCH. - autorizovaný architekt
Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení, individuálním návrhům domů, včetně tvorby ...
Knauf Praha, s. r. o.
Společnost  Knauf Praha, s. r. o., působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje ...

Doporučené články

Severský design dominuje bytům i kancelářím

Nejen naše domovy, ale v poslední době i kanceláře, veřejné interiéry a další pracoviště dávno nejsou navrhovány tak, aby vypadaly dobře, ale také stylově a funkčně. Vkus v zařizování interiérů se jednoznačně posouvá a perfektně souzní s moderním skandinávským ...

celý článek
Jak nacpat velké letiště do malé ložnice? Zkuste sklápěcí postel

Máte-li malou ložnici, určitě znáte to dilema, jestli si do ní pořídit co největší postel, více úložného prostoru nebo si v ní zachovat ještě nějaké volné místo. A ještě k tomu chcete, aby celá ložnice nějak slušně vypadala. Nebo vůbec nemáte ložnici a jste ...

celý článek
Pusťte se do výběru bazénu, ať stihnete koupací sezónu

V současné koronavirové situaci si spousta lidí navykla trávit čas doma, ostatně není se čemu divit, když byly restaurace, kulturní zařízení, ba dokonce kryté bazény po několik měsíců uzavřeny. Pokud se ani v letních měsících nechystáte příliš mezi lidi, protože ...

celý článek
Stavba Domu snů | Články o bydlení | Česká okna a dveře | Galerie o bydlení | Odkazy
Dům snů - informace o stavbě nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy